Logo.svg

Ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att återkalla detta kontrakt inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen är 14 dagar från slutdatumet.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (SDC Ventures GmbH, Westfalendamm 263, 44141 Dortmund, Mobil :. +49 231 799 197 42, Mejl: support@mysugardaddy.eu) med ett uttryckligt uttalande (t.ex. per brev, fax eller e-post) om ditt beslut att säga upp dig från detta kontrakt. Du kan säkert använda det bifogade modelluttagningsformuläret, vilket inte är obligatoriskt.

För att hålla utkallningsfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om ångerrätt före ångerfristen.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du drar dig tillbaka från detta kontrakt kommer vi att återbetala alla betalningar vi har fått från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår på grund av att du har valt en annan typ av leverans än den som erbjuds av oss, vilket är den billigaste standardfrakten) omedelbart och senast inom fjorton dagar från det datum då meddelandet om din uppsägning av detta kontrakt med oss ​​har mottagits. För återbetalningen använder vi samma betalningsmetod som du använde i den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens om annat; du kommer under inga omständigheter att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Om du krävde att tjänsterna började under ångerperioden måste du betala oss ett rimligt belopp i förhållande till den tiden, till vilken du informerade oss om ditt återkallande av detta kontrakt, tillhandahållna tjänster jämfört med det totala beloppet för kontraktet som tillhandahållit likvärdiga tjänster.

Slut på avbokningsinformationen

Modelluttagningsformulär

(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)

-Till [SDC Ventures GmbH, Westfalendamm 263, 44141 Dortmund, E-post: support@mysugardaddy.eu ]:

-Härmed meddela jag / vi att jag ska återkalla mitt / vårt (*) ingångna kontrakt för köp av följande produkter (*) / införandet av följande tjänster (*)

- beställt den (*) /levererad den (*)

- Namn på kund (er)

- Adress till kund (er)

- Kundens underskrift omer (endast) via kommunikation på papper

- Datum

(*) radera i tillämpliga fall


© 2021 MY|SUGARDADDY