Logo.svg

Allmänna villkor

1. Tjänst och operatörer

Tjänsten MySugardaddy, tillgänglig på www.mysugardaddy.se, (nedan "tjänsten") är en tjänst för SDC Ventures GmbH, Westfalendamm 263, 44263 Dortmund (nedan "operatörerna").

2. Täckning och allmän information

2.1 Genom att registrera sig för tjänsten (se även punkt 4.) accepterar användaren de nuvarande villkoren för användning av tjänsten (nedan kallad "användarvillkoren"). Operatören tillhandahåller tjänsten enbart på grundval av användning och villkor vid tidpunkten för användarregistreringens giltiga version.

2.2 Tjänsten, dess innehåll och den synliga delen av servicedata är tillgängliga för användaren endast för privata eller icke-kommersiella ändamål. All användning för andra ändamål, särskilt för industriella eller kommersiella ändamål är förbjuden.

2.3 Användare av tjänsten kan endast vara personer i laglig ålder (över 18 år). Personer under 18 år kan inte använda tjänsten. Genom att registrera sig för tjänsten (se punkt 4) garanterar användaren att vara minst 18 år gammal.

3. Tjänstens prestanda

3.1 Tjänsten är en internetutbyte för partnersökande kunder. Operatören erbjuder användaren åtkomst till sin databas. Denna databas tillåter användare att bygga partnerskap och vänskap med andra medlemmar. Dessutom innehåller denna databas profiler och information om andra användare. Användaren kan se andra användares profiler och kan kontaktas i begränsad omfattning, och skapa en profil med ett foto och upp till 10 albumfoton och 10 VIP -foton i databasen. Kunden visas för tredje kunder endast under ett anonymt efterfrågat namn. Användarna har också möjlighet att uppgradera sitt befintliga gratismedlemskap till ett betalt "VIP -medlemskap". En "VIP -medlem" har förutom funktionerna i det kostnadsfria grundmedlemskapet ytterligare funktioner också tillgängliga. Således har en "VIP -medlem" bland annat tillgång till meddelandesystemet för tjänsten och kan skriva gratis meddelanden till andra "VIP -medlemmar". Dessutom kan en "VIP -medlem" låsa upp 10 grundläggande medlemmar varje månad för kontakten. Obegränsad åtkomst till VIP -fotoalbumet är också tillåtet för "VIP -medlemmar".

3.2 Operatören lovar ingen lyckad kontakt med andra användare av tjänsten. Kontraktets föremål är inte en äktenskapsbyrå. Prestationsföremålet är bara att - beroende på vilken typ av medlemskap medlemmarna har olika utformat - möjlighet att kommunicera med användarna av tjänsten.

4. Föremål för medlemsavtalet och kontrakt

4.1 Föremål för medlemskontrakt är i varje fall användarens användning av tjänsterna inom ramen för det valda medlemskapet. Användning av tjänsten är endast möjlig efter överenskommelse av användaren och godkännande av applikationen av operatören. Användare kan komma åt två typer av användning av tjänsten eller medlemskapet att välja mellan:

4.1.1 Å ena sidan finns det möjlighet till gratis, begränsad användning av tjänsten inom grundmedlemskapet (nedan "Grundmedlemskap" ");

4.1.2 För det andra finns det möjlighet till utökad betald användning av tjänsten som en del av VIP -medlemskapet (nedan kallat" VIP -medlemskap "). Detta förutsätter en tidigare registrering som basmedlem.

4.2 Beskrivningen av medlemskapen, deras omfattning av tjänster och priserna på VIP -medlemskap visas i illustrationerna i tjänsten.

4.3 Möjligheten att använda den erbjudna tjänsten eller möjligheten att ansöka eller registrera sig för tjänsten - vare sig det är gratis (grundmedlemskap) eller betalt (VIP -medlemskap) - är alltid oförpliktande och anger inte ett bindande erbjudande från operatören att ingå ett motsvarande licensavtal. Det ska snarare ses som en uppmaning till användaren att lämna ett erbjudande om ingående av ett licensavtal. Med slutförandet av den relevanta ansöknings- eller beställningsprocessen av användaren på tjänstens internetportal som ger ett bindande erbjudande om ingående av kontraktet (grundmedlemskap eller VIP -medlemskap) om användning av tjänsten. Operatören kan acceptera detta erbjudande från användaren via separat e -post eller genom att tillhandahålla relevant tjänst inom tre arbetsdagar, annars är användaren inte längre bunden av sitt erbjudande. Endast genom denna accept sluts avtalet mellan användaren och leverantören. Operatören är inte skyldig att ingå ett kontrakt. Operatören kan vägra att acceptera ansökan eller avslå (avtalets ingående) utan att ange någon anledning.

4.4 Användaren måste först logga in på tjänsten som basmedlem. Då har användaren möjlighet att köpa ett betalt VIP -medlemskap.

5. Ångerrätt

Konsumenter enligt 13 § civillagen (BGB) har ångerrätt enligt följande:

Ångerrätt

Du har rätten att återkalla detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen är 14 dagar från slutdatumet.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (SDC Ventures GmbH, Westfalendamm 263, 44141 Dortmund, Telefon: +49 231 799 197 42, E-post: support@mysugardaddy.eu) med en uttryckligt uttalande (t.ex. per brev, fax eller e-post) om ditt beslut att säga upp dig från detta kontrakt. Du kan säkert använda det bifogade modelluttagningsformuläret, vilket inte är obligatoriskt.

För att hålla utkallningsfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om ångerrätt före ångerfristen.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du drar dig tillbaka från detta kontrakt kommer vi att återbetala alla betalningar vi har fått från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår på grund av att du har valt en annan typ av leverans än den som erbjuds av oss, vilket är den billigaste standardfrakten) omedelbart och senast inom fjorton dagar från det datum då meddelandet om din uppsägning av detta kontrakt med oss ​​har mottagits. För återbetalningen använder vi samma betalningsmetod som du använde i den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens om annat; du kommer under inga omständigheter att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Om du krävde att tjänsterna började under ångerperioden måste du betala oss ett rimligt belopp i proportion till den tiden, till vilken du informerade oss om ditt återkallande av detta kontrakt, tillhandahållna tjänster jämfört med det totala beloppet för kontraktet som tillhandahållit motsvarande tjänster.

Avslutning av annulleringen

Modelluttagningsformulär

(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)

-Till [SDC Ventures GmbH, Westfalendamm 263, 44141 Dortmund, E-post: support@mysugardaddy.eu ]:

-Ge härmed Jag / Vi meddelandet om att säga upp mitt / vårt (*) ingångna kontrakt för köp av följande produkter (*) / införandet av följande tjänster (*)

- Beställt den (*) / levererad den (*)

- Namn på kund (er)

- Adress till kund (er)

- Kund (er) (onl y via kommunikation på papper)

- Datum

(*) radera vid behov

6. Användarens skyldigheter

6.1 Som en del av ansökan till basmedlemskapet ifrågasätts ordern för VIP -medlemskapet och systemet för användarens profil för olika information. Det kan vara både obligatorisk och valfri information. Användaren måste försäkra sig om att den information som han lämnar i varje fall är fullständig och korrekt, och att i synnerhet den av honom tillhandahållna kontaktinformationen är giltig och tilldelas honom. Användaren krävs, ändringar av sin information ges av dem för att uppdatera obligatoriskt omedelbart i sin profil.

6.2 Användaren är skyldig att behålla sin åtkomst för att använda tjänsten hemlig. I synnerhet är det inte tillåtet att ge åtkomst till tredje part eller tillåta tredje part att använda tjänsterna med användarens inloggningsinformation. Om det finns rimliga skäl att misstänka att en tredje part har kommit att få kunskap om sina uppgifter, ska han kontakta operatören utan dröjsmål och ändra sitt lösenord.

6.3 Som en del av användningen av tjänsten ska användaren måste avstå från följande:

6.3.1 Den som en del av tjänsten som är synlig för andra användare av tjänståtergivningen, överlägg eller annan indikation på kontaktinformation (t.ex. telefonnummer, adress, e-postadresser , etc.) eller annan information (t.ex. länkar till användarens profiler på andra sociala nätverk eller andra tjänster, användarnamn på andra sociala nätverk eller andra tjänster, etc.) kan användas för kontakt mellan användare av tjänsten, kringgå tjänsten eller dess aviseringssystem.

6.3.2 All användning av tjänsten, dess innehåll eller det synliga genom tjänstedata för industriella eller kommersiella ändamål, i synnerhet kontakt eller annat svar från andra användare av tjänsten inom tjänsten för ovannämnda ändamål.

6.3.3 Innehåll av tjänsten eller data från användare av tjänsten för att systematiskt läsa eller kopiera eller exportera på annat sätt och använda dem utanför denna tjänst.

6.3.4 Aktiviteter och publicering av innehåll av något slag som bryter mot lagen , kränker tredje parts rättigheter eller bryter mot principen om skydd av minderåriga. I synnerhet kommer följande åtgärder att vara förbjudna:

inställning, distribution, tillhandahållande och tillämpning av pornografi, kränkning av ungdomsskyddslagar, mot integritetsrättigheter och / eller mot annat lagligt och / eller bedrägligt innehåll, tjänster och / eller produkter;

användningen av innehåll som förolämpar eller förtalar andra användare eller tredje parter;

använder, tillhandahåller och sprider innehåll, tjänster och / eller produkter som är skyddade enligt lag eller belastad med tredje parts rättigheter (till exempel upphovsrätt), utan att uttryckligen ha tillstånd att använda dem.

6.3.5 Oavsett möjliga brott mot lagen när du ställer in ditt eget innehåll genom tjänsten och i kommunikation med andra användare (till exempel genom att skicka personliga meddelanden, genom att delta i diskussionsforum eller skriva gästbokposter) följande aktiviteter:

spridning av virus, trojaner och andra skadliga filer;

skicka skräppost eller skräppost och kedjebrev;

spridning av kränkande sex vanligt präglat, oanständigt eller ärekränkande innehåll eller kommunikation, och sådant innehåll eller kommunikation som lämpar sig för att främja eller stödja (både uttryckligen eller implicit) rasism, snålhet, hat, fysiskt våld eller olaglig verksamhet);

trakasserier av andra deltagare, till exempel genom upprepad personlig kontakt utan eller emot reaktionen från den andra användaren, och främja eller stödja sådan trakasserier;

uppmana andra användare att avslöja lösenord eller personuppgifter för kommersiella eller lagliga eller olagliga ändamål ;

distribution och / eller offentlig kommunikation eller tillgängliggörande av tillgängligt genom tjänsteinnehållet, förutom i den utsträckning som uttryckligen tillåts av respektive författare eller uttryckligen tillhandahålls som funktionalitet via tjänsten tillgänglig.

6.3.6 Varje åtgärd som sannolikt kommer att påverka servicens smidiga drift, i synnerhet laddningen av operatörens system i överskott.

7. Tjänstens tillgänglighet

Tjänsten är kontinuerlig 24 timmar, sju dagar i veckan i drift med en tillgänglighet på 98% i månadsgenomsnittet. Detta inkluderar inte driftstopp som orsakas av underhåll och programuppdateringar, samt perioder då webbservern (force majeure, tredje part, etc.) inte är tillgänglig via Internet på grund av tekniska eller andra problem som ligger utanför kontrollen av operatören. Om det är förutsebart för operatören att driftstopp för underhåll och programuppdateringar tar längre tid än tre timmar, kommer operatören att informera kunden minst tre kalenderdagar innan arbetet påbörjas.

8. Användarinnehåll

8.1 Användare kan anpassa sin användarprofil under de nuvarande användningsvillkoren som de vill. Här är punktens begränsningar. 6 ska respekteras.

8.2 Genom att lägga upp innehåll via tjänsten ger användaren operatören i varje fall en kostnadsfri och överförbar rätt att använda respektive innehåll, särskilt

för lagra innehållet på operatörens server såväl som deras publicering, särskilt att göra det tillgängligt för allmänheten (till exempel genom att visa innehållet på Internet via tjänsten)

för bearbetning och dubblering, i den utsträckning som är nödvändig för tillhandahållande eller publicering av det innehållet, och

för att bevilja - även ersatt - användningsrättigheter för tredje part till innehåll inom användningen av tjänsten.

Ovanstående användningsrättigheter förloras om och när användaren tar bort innehållet som han har publicerat från tjänsten. Operatören har rätt att behålla kopior av innehållet som skapats för säkerhetskopiering och / eller upptäckt. De tredje användarna att ställa in av användarinnehållet som tidigare beviljats ​​användarrättigheter förblir också opåverkade.

8.3 Användaren är helt ansvarig för innehållet som läggs ut av honom ensam. Operatören kontrollerar inte innehållet för fullständighet, riktighet, laglighet, aktualitet, kvalitet och lämplighet för ett visst ändamål. Användaren försäkrar gentemot operatören och är ansvarig för att se till att det är ensamrätt att disponera över innehållet som läggs ut av honom, särskilt att han har rätt att ge operatören de rättigheter som beviljas häri, och att han inte har gjort motstridiga tillgängliga någon av de avtalsrättigheter som beviljas eller blir. Användaren ska befria operatören mot alla krav från tredje part i samband med avtalsenlig användning av innehållet, inklusive kostnaderna för lämpligt rättsligt försvar, alternativt kommer han att kompensera honom. Detta gäller inte om användaren inte är ansvarig för överträdelsen.

8.4 Operatören förbehåller sig rätten att neka användarens inställning av innehåll och / eller redan publicerat innehåll (inklusive privata meddelanden, gästboksposter och andra meddelanden) för att uppdatera utan föregående meddelande, för att blockera eller ta bort, om inställningen av innehållet av användaren eller innehållet själv publiceras i strid med klausul 6 i användarvillkoren eller det finns tydliga bevis på att det kan bli allvarligt brott mot klausul. 6 i användarvillkoren. Operatören tar dock i detta fall hänsyn till användarens intressen och väljer det minst drastiska sättet att försvara överträdelsen.

9. Användningskontraktens varaktighet och uppsägning

9.1 Grundmedlemskapet är på obestämd tid och kan avslutas av användaren när som helst. Operatören kan säga upp grundmedlemskapet med en uppsägningstid på 14 kalenderdagar i slutet av månaden

9.2 VIP -medlemskap erbjuds med 1, 3, 6 och 12 månader. Detaljer finns i produktbeskrivningen. VIP-medlemskapet med en månads varaktighet, medlemskapet förlängs med ytterligare en månad om användaren avbryter medlemskapet senast 24 timmar innan medlemskapet löper ut (inklusive valfria förnyelseperioder) skriftligt, via e-post eller i användarprofilen senast genom att klicka på avbokningsknappen eller operatören senast 3 arbetsdagar före slutet av medlemskapet skriftligen (inklusive valfria förnyelseperioder), meddelat via e -post. För VIP -medlemskap med mer än en månads initiala varaktighet (3, 6 och 12 månader) förnyas medlemskapet i varje fall till den ursprungligen bokade perioden (3, 6 eller 12 månader) om användaren avbryter medlemskapet senast 1 vecka före till medlemskapets utgång (inklusive valfria förnyelseperioder) genom skriftligt meddelande, via e -post eller i användarprofilen genom att klicka på avbokningsknappen eller operatören senast 2 veckor innan medlemskapet (inklusive valfria förnyelseperioder) meddelar skriftligt via e -post. Avgörande för början av medlemskap är acceptans av användarens deklaration av operatören (kontrakt).

9.3 Parternas rätt att säga upp avtalet av en viktig anledning ska inte påverkas av ovanstående bestämmelser om uppsägning.

9.4 Med ikraftträdandedatum upphör avtalsförhållandet och användaren får inte längre använda den avtalsenliga åtkomsten. Operatören har rätt att blockera användarnamn och lösenord när uppsägningen träder i kraft.

9.5 Operatören har rätt att, vid utgången av 30 kalenderdagar efter att uppsägningen trätt i kraft och efter eventuella lagstadgade tidsfrister för radering all data som skapats av användarna under användningen av tjänsten är oåterkallelig.

10. Blockera åtkomst

10.1 Operatören kan blockera användarens åtkomst till tjänsten tillfälligt eller permanent, om användaren bryter mot dessa användarvillkor och / eller begränsas av tillämplig lag eller har misslyckats, eller om operatören har andra legitimt intresse av att blockera. När man beslutar om en blockering av operatörerna kommer man att ta hänsyn till användarens legitima intressen på lämpligt sätt.

10.2 Vid tillfällig eller permanent blockering blockerar operatören åtkomstbehörigheten och meddelar användaren om detta genom att e -post.

10.3 Vid tillfällig stängning aktiveras operatörerna igen efter att tidsgränsen har passerat och meddelar användaren om detta via e-post. En permanent blockerad behörighet kan inte återställas. Permanent avstängda användare utesluts från att delta i tjänsten regelbundet och får inte registrera sig för tjänsten igen.

11. Betalning

11.1 För betalning finns följande betalningsmetoder tillgängliga:

Omedelbar överföring

I slutet av din bokning kommer du att instrueras att genomföra överföringen till det säkra betalningsformuläret OMEDELBART. Ingen registrering krävs.

Dina uppgifter kommer att krypteras och överföringen sker direkt.

Direktdebitering

Med autogiro är fakturabeloppet enkelt och enkelt debiteras med din angivna kontoinformation inom åtta arbetsdagar från ditt konto. Som betalningsmottagare kommer kontoutdraget att visa: „CARD.NOVALNET.DE, payment@novalnet.de, Internet Bezahlung“

Kreditkort

Vi accepterar Visa, MasterCard och American Express. Ett kreditkort debiteras vid ingående av kontraktet (godkännande av registrering). Som betalningsmottagare kommer uttalandet att visa: "SDC Ventures GmbH, Dortmund"

11.2 Användare har inte rätt att reglera fordringar mot operatören, såvida inte motkraven från användaren är lagligt etablerade eller ostridiga. Användaren måste kvitta mot påståenden från operatören har också rätt när användaren gör motkrav från samma avtalsenliga anspråk. Användaren drar tillbaka om hans motkrav härrör från samma kontrakt.

12. Operatörens ansvar

12.1 Vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst intrång- oavsett orsak- är operatören ansvarig enligt lagstadgade bestämmelser.

12.2 Vid enkel vårdslöshet är operatören är endast ansvarig för skador som uppstår på grund av brott mot en avtalsenlig skyldighet. Väsentliga avtalsförpliktelser är de som möjliggör uppfyllandet av ett korrekt genomförande av kontraktet och på vars användning användaren regelbundet kan lita på. I händelse av avtalsbrott gäller det ansvar som är förutsebart när kontraktet ingås, typiskt förekommande skada är begränsad.

12.3 Ansvarsbegränsningen enligt 12.2 ska inte gälla om det gäller skada från skada på liv, lem eller hälsa eller krav enligt produktansvarslagen, eller om ett fel bedrägligt dolts eller en garanti har tillämpats på villkoret.

12.4 Ovanstående undantag och begränsningar gäller i samma utsträckning till förmån för av organen, juridiska företrädare, anställda och andra agenter för operatören.

13. Sekretesspolicy

Operatören lägger stor vikt vid noggrann hantering av personuppgifter om användare och följer relevanta dataskyddsföreskrifter. Det hänvisas till den separata sekretesspolicyn.

14. Ändringar av villkoren

Operatören förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor med effektivitet även inom befintliga avtalsförhållanden. Om operatören avser en sådan ändring av användarvillkoren kommer operatören att informera användarna om detta minst sex veckor innan den planerade ikraftträdandet av ändringen. Om användaren inte motsäger sig inom sex veckor (invändningsperiod) från mottagandet av meddelandet om ändringen, ska ändringen från invändningsperioden anses vara giltigt överenskommen. Oppositionen måste vara skriftlig eller e -post. Operatören kommer att informera separat om detta resultat i ändringsmeddelandet. Tvingar användaren sin rätt att avbryta, ändringsbegäran ses som avvisad. Kontraktet kommer att fortsätta utan den föreslagna ändringen. Parternas rätt att säga upp avtalet förblir opåverkad.

15. Avslutande bestämmelser

15.1 Dessa användarvillkor och hela rättsförhållandet mellan operatören och användaren omfattas av Förbundsrepubliken Tysklands lag. Om användarna har gett sin registrering till basmedlemskapet eller beställt ett VIP -medlemskap som konsument i den mening som avses i § 13 BGB och tidpunkten för ansökan eller beställningen är vanligt bosatt i ett annat land, gäller tillämpningen av landets överordnade lag från i kvarvarande mening 1 fattat rätt val opåverkat.

15.2 Skulle enskilda klausuler i kontraktet eller användarvillkoren vara helt eller delvis ogiltiga, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i kontraktet / villkoren användning.


© 2021 MY|SUGARDADDY